Clean Energy Research ontology of The Bank of Finnish Terminology in Art and Sciences

Puhtaan energian tutkimus (Clean Energy Research, CER) -ontologia sisältää vähähiilisen energian tutkimuksen käsitteitä. CER-ontologia on toteutettu ontologisoimalla Tieteen Termipankin Puhtaan energian termistö eli niin kutsuttu CER-termistö. CER-ontologia on pilottikokeilu Tieteen Termipankin termistöjen ontologisoimiseksi.

Monitieteinen CER-termistö on koottu BCDC Energia -tutkimushankkeessa käytetyistä keskeisistä käsitteistä vuosina 2017-2018. BCDC Energia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen (STN) rahoittama konsortiohanke vuosille 2015-2020. BCDC Energian -hankkeen puhtaan energian tuotannon ja käytön tutkimuksessa ovat mukana taloustiede, ilmatiede, tietojenkäsittelytiede, informaatiotutkimus ja langaton viestintä. Käsitteet on kerätty konsortion tutkijoiden julkaisuista sekä muista keskeisistä puhtaan energian tutkimuksen julkaisuista. Vuoden 2018 lopussa termejä on 207. Ne on määritelty sekä suomeksi että englanniksi.

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta vastaa CER-terminologian ja -ontologian sisällöstä.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/cer/data?format=text/turtle
Author National Library of Finland,
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:26 (CET)
Created February 3, 2020, 12:00 (CET)
Contact URI https://www.kiwi.fi/display/AFO/
Issued Thursday, December 27, 2018 12:08:18
Language , English, , , Finnish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/cer/en/
URI http://www.yso.fi/onto/kasvimofologia/conceptscheme