KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia

KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kirjallisuudentutkimuksen asiasanaston (Kitu) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto on ollut käytössä SKS:n kirjastossa vuodesta 1993 lähtien. Asiasanasto on ontologisoitu FinnONTO-projektissa 2010.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KITO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KITO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KITO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain KITOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

KITO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/kito/data?format=text/turtle
Author Finnish Literature Society, , National Library of Finland, , Semantic Computing Research Group (SeCo), , The Finnish Terminology Centre TSK,
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:26 (CET)
Created February 3, 2020, 13:41 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/kito/
Issued Friday, November 1, 2019 06:56:17
Language , Finnish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/kito/en/
URI http://www.yso.fi/onto/kito/