MAO/TAO - Ontology for Museum Domain and Applied Arts

Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia MAO/TAO soveltuu erityisesti museo- ja taideteollisuusalojen aineistojen kuvailuun. Taideteollisuusalan ontologian osuus TAO perustuu Kuopion Muotoiluakatemian ylläpitämään Muotoilun ja viestinnän asiasanastoon, Museoalan ontologian osuus MAO puolestaan Museoviraston ylläpitämään Museoalan asiasanastoon. MAO/TAOn sisällön kehittämisestä vastaa Museovirasto.

Semanttisen laskennan tutkimusryhmä rakensi TAOsta, MAOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa (2003–2012) osallistujaorganisaatioiden tuella. Tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Taideteollinen korkeakoulu ja Museovirasto. Vuosina 2015–2019 Museovirasto on päivittänyt ja laajentanut ontologiaa yhteistyössä Sanastokeskus TSK:n ja museoalan eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/maotao/data?format=text/turtle
Author Aalto University School of Arts, Design and Architecture, , National Board of Antiquities, , National Library of Finland, , Savonia University of Applied Sciences, Kuopio Academy of Design, , Semantic Computing Research Group (SeCo), , The Finnish Terminology Centre TSK,
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:26 (CET)
Created February 3, 2020, 13:12 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/mao/ http://www.seco.tkk.fi/ontologies/tao/
Issued Thursday, December 19, 2019 16:12:12
Language , Finnish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/maotao/en/
URI http://www.yso.fi/onto/tao/