MUSO - Musiikin ontologia

Musiikin ontologia MUSO on kehitetty musiikin kuvaamiseen, perustuen suomenkieliseen Musiikin asiasanastoon MUSA sekä ruotsinkieliseen sanastoon Specialtesaurus för musik (CILLA). Asiasanastosta muodostettiin MUSO-ontologia FinnONTO-projektin puitteissa. Ontologian sisällöstä vastaa Kansalliskirjasto.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät MUSO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska MUSO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten MUSO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain MUSOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/muso/data?format=text/turtle
Author FinnONTO-konsortio, , Kansalliskirjasto, , Sanastokeskus TSK, , Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo),
Maintainer Kansalliskirjasto,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:26 (CET)
Created February 3, 2020, 13:20 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/muso/
Issued perjantai 7. joulukuuta 2018 15:01:59
Language , ruotsi, , , suomi,
Reference Catalog URL http://finto.fi/muso/en/
URI http://www.yso.fi/onto/muso/