Julkisten palvelujen luokitus Classification of public services

Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen käyttötapauksia ja –tilanteita.

Luokitus on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja yrityksille palveluja tarjoaviin ja niitä kokoaviin verkkopalveluihin ja muihin palvelutietoja sisältäviin järjestelmiin. Verkkopalvelujen esityskerroksessa luokkia voi yhdistellä, tyypillisesti navigointi- ja ryhmittelytarkoituksiin. Tällaisissa yhdistelmäluokissa luokituksen termit säilyvät ennallaan.

Luokituksen termejä voi ja on suositeltavaa käyttää myös rajatun aiheen tai teeman verkkopalveluissa aina kun aihepiiri antaa tähän edellytyksiä.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/ptvl/data?format=text/turtle
Author JUPO working group,
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:25 (CET)
Created February 3, 2020, 11:06 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/juho/
Issued Tuesday, October 23, 2018 07:21:06
Language , English, , , Finnish, , , Swedish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/ptvl/en/
URI http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:ptvl: