PUHO - Puolustushallinnon ontologia

Puolustushallinnon ontologia PUHO on Puolustushallinnon asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia, joka sisältää maanpuolustukseen liittyvää käsitteistöä. Asiasanasto on ollut käytössä vuodesta 2000 ja se on ontologisoitu FinnONTO-projektissa vuonna 2011.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät PUHO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska PUHO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten PUHO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain PUHOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Resources

Additional Info

Field Value
Source http://finto.fi/rest/v1/puho/data?format=text/turtle
Author National Library of Finland, , Semantic Computing Research Group (SeCo), , The Finnish Defence Forces, , The Finnish Terminology Centre TSK,
Maintainer National Library of Finland,
Version 1
Last Updated December 17, 2020, 01:25 (CET)
Created February 3, 2020, 11:32 (CET)
Contact URI http://www.seco.tkk.fi/ontologies/puho/
Issued Monday, August 14, 2017 11:21:28
Language , Finnish,
Reference Catalog URL http://finto.fi/puho/en/
URI http://www.yso.fi/onto/puho/