14 datasets found

Tags: SOCIETY

Filter Results
 • TSR ontology

  TSR-ontologia laadittiin Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa...
 • Tietotermit

  The concepts of information management constitute a central part of the language that is used in all information-based activities. The Information Terms terminological...
 • SOTO - Sotatieteen ontologia

  Sotatieteen ontologia SOTO on Puolustushallinnon asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto ontologisoitiin FinnONTO-projektissa vuonna 2011,...
 • PUHO - Puolustushallinnon ontologia

  Puolustushallinnon ontologia PUHO on Puolustushallinnon asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia, joka sisältää maanpuolustukseen liittyvää käsitteistöä....
 • OIKO - Oikeushallinnon ontologia

  Oikeushallinnon ontologia on oikeushallinnon Asseri-asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Oikeushallinnon ontologian tavoitteena on tukea oikeushallinnon...
 • LIITO - Liiketoimintaontologia

  Liiketoimintaontologia (LIITO) koostuu liiketoimintaan ja yrityspalveluihin liittyvistä käsitteistä. Liiketoimintaontologiaan on koottu YritysSuomi.fi:n...
 • LIIKO - Liikenteen ontologia

  Liikenteen ontologia LIIKO on rakennettu Merenkulkualan ontologia MEROn pohjalle. Merenkulkualan asiasanastoon perustuva MERO laadittiin Merenkulkulaitoksen ja...
 • Lapponica

  Lapponica-asiasanasto on Rovaniemen kirjaston vuosikymmenien kuluessa kokoama erikoisasiasanasto, jota käytetään Lapin maakuntakokoelman ja sitä laajemman...
 • Korkeakoulujen tutkimustiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus

  Tieteenalaluokitusta käytetään OKM:n tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 käyttöönottamaa tieteenalaluokitusta...
 • KEKO - Ontology for Education for Sustainable Development

  Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina 2014–2015. Hankkeen tavoitteena...
 • JUPO - Finnish Ontology for Public Administration Services

  The public services ontology JUPO facilitates the semantically unified description of services in order to enhance service findabilty for human users and service data...
 • Julkisten palvelujen luokitus Class...

  Julkisten palvelujen yleinen päätasoluokitus koostuu 27 päätason ja noin 180 alatason luokasta. Luokkien otsikoinnissa käytetyt termit kuvaavat julkisten palvelujen...
 • JUHO - Julkishallinnon ontologia JU...

  JUHO is a public administration ontology based on Finnish Government Subject Headings (VNAS). JUHO was established by the State Treasury in 2010 in cooperation with...
 • IPTC NewsCodes

  IPTC creates and maintains sets of concepts – called a controlled vocabulary or a taxonomy – to be assigned as metadata values to news objects like text, photographs,...